تهیه نان در مناطق محروم

در راستای کمک مؤمنانه با هدف تکریم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر و ترویج روح انفاق، بخشش و نوع‌دوستی به نیازمندان با پخت و توزیع نان صلواتی در میان ساکنان مناطق محروم و کم‌برخوردار اطراف حرم مطهری رضوی و حاشیه شهر مشهد در مناسبت های مذهبی انجام شد

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر