درباره کودکان بد سرپرست

درباره کودکان بد سرپرست

کمبود های شخصیتی در فرزندان بدسرپرست با کودکان بی سرپرست متفاوت است.این کمبود ها بر روی شخصیت کودکان تاثیر بسیار زیادی می گزارد و این تاثیر بر رفتارهای جامعه نیز موثر است. وجود خلاهایی در وجود کودکان در جامعه اثراتی دارد که به راحتی آنها را به سمت رفتارهای هنجار شکنانه سوق می دهد.کودکانی که با والدین معتاد به مواد مخدر رفتارهایی را از والدین خود می بینند که این رفتار در این نوع خانواده ها معمول است و بعد از مدتی زشتی این رفتار در بین کودکان بدسرپرست از بین می رود و سبب رفتارهای نادرست در فرزندان می شود و آنها این رفتار را در جامعه نیز تعمیم میدهند.

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات

168 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روابط عمومی پرتو مهر