رضایت از خانواده های مقتول و جلوگیری از اعدام قاتل

موسسه پرتو مهر امام رضا (ع) زیر سایه لطف هشتمین اختر تابناک امامت و یاوران خیر و همیشه همراه خود اقدام به فعالیت‌ های عام المنفعه‌ای همچون آزاد سازی زندانیانی که به صورت غیر عمد مرتکب جرم و اشتباه شده اند و زمانی از عمر خود را به دور از خانه و عزیزانشان گذرانده‌اند کرده است و شرایط بازگشت به کانون گرم خانواده و تجربه حس آزادی و حضور بین اعضا را برایشان فراهم آورده.

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر