تشکیل کمپ استقبال از زائران پیاده

مشارکت در برپایی ایشتگاه استقبال از زائر جهت استقبال از زائرین و حضرت رضا (ع) و تهیه و توزیع غذای گرم بین این عزیزان در این سال ها انجام پذیرفته است

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر