واحد امور استان‌ها

واحد امور استان‌ها

وظایف واحد امور استان ها :

سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص فعاليت هاي مربو به امور استانها در چارچوب سياستهاي موسسه

مستند سازي و تشکيل بانک اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات براي بهره برداري کليه واحدهاي سازماني


اهتمام در جهت برگزاري جلسات گفت و شنود و تبادل نظر با نمايندگان استان ها بمنظور تسهيل اجراي برنامه ها و طرحهاي سازمان


هماهنگي و ايجاد ارتباط با نمايندگان در جهت جلب حمايتهاي لازم براي بهبود امور و توجيه نقطه نظرات سازمان پيرامون طرحها و لوايح و فعاليت هاي موسسه

دريافت مستمر دستور جلسات و برنامه هفتگي و گزارش نمایندگان جهت اقدامات لازم

هماهنگي به منظور تحقق سياستها و برنامه هاي مصوب موسسه در واحدهاي استاني و انعکاس مشکلات و پيشنهادات آنها به واحدهاي زي ربط سازمان


تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از وضعيت و چگونگي پيشرفت امور مربوط به وظايف سازمان در استان ها به مقامات ذي ربط


ايجاد ارتباط مستمر بين واحدهاي استاني به منظور انجام هماهنگي و تبادل تجربيات موفق براي پيشبرد اهداف موسسه


آگاهي از نظرات نمايندگان، نيازمنديها و مشکلات حوزه هاي آنان در خصوص مسائل مربوط به فرزندان و نیازمندان و مراجعان و انعکاس به واحدهاي ذي ربط حسب مورد


ارائه اطلاعات لازم از طرح ها، برنامه هاي جاري و آينده و همچنين تصميمات و عملکرد موسسه به نمايندگان استان ها


فراهم آوردن زمينه هاي برقراري ارتباط متقابل بين نمايندگان مجلس و معاونين و مسئولين حوزه هاي مختلف سازمان

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات

185 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روابط عمومی پرتو مهر